Yahoo! Satellite Maps:
Łagiewnicki Forest, Łódź, Polska

Łagiewnicki Forest - a large (1205,45 ha) urban forest in the city of Łódź in Poland. [...]