Microsoft Virtual Earth Satellite Maps:
Chalk Mine, Chelm, Poland

Chalk Mine in Chelm, Poland [...]