Google Satellite Maps:
White ball before the plane, Perth International Airport, Australia

White ball before the plane, Perth International Airport, Australia. [...]